Vzduchový pulzní ventil typu VPV-60

V převážné většině případů je aplikován do technologie tento typ pulzního ventilu. Pulzní ventil o velikost G11/2" je dodáván ve dvou materiálových provedení v uhlíkové nebo nerezové oceli. Obě varianty lze dále doplnit o zádržný systém proti případnému vniknutí cizího tělesa do technologie. Přesné dávkování stlačeného média zajišťuje provozem ověřený solenoidový vysoce pulzní ventil ASCO řady SCG353. Pulzní ventil díky zesílenému dříku ventilu a inovativnímu systému celoplošného uložení vodítka ventilu dosahuje v náročném provozu vysoké spolehlivosti a životnosti.

 
Vzduchový pulzní ventil typu VPV-60 Solenoidový ventil ASCO řady SCG353
 

Při přetlaku tlakového média 0,6 MPa dosahuje akční rádius jednoho pulzního ventilu až 1800 mm. Předepsaný provozní přetlak pulzního ventilu musí být zajištěn v rozsahu 0,55 - 0,75 MPa. Spotřeba tlakového média při délce pulzu 0,25 s a provozním přetlaku 0,6 MPa se pohybuje okolo 70 litrů.

(uvedené technické parametry jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na provozních a technických podmínkách)