Komplet pulzního ventilu

Základní sestava kompletu pulzního ventilu se skládá z pulzního ventilu a solenoidového vysoce pulzního ventilu. Tato sestava je osazena do příslušného montážního pouzdra, které je aplikováno na stěnu zásobníku. Solenoidový vysoce pulzní ventil je připojen flexibilní hadicí přes kulový ventil na rozvod tlakového vzduchu. Ovládací elektromagnetická cívka solenoidového ventilu se pomocí konektoru propojí s řídící jednotkou.

Komplet pulzního ventilu muže být proveden v několika variantách. Dle použitého typu pulzního ventilu (VPV-60, VPV-40), dle použitého výrobního materiálu pulzního ventilu (uhlíková nebo nerezová ocel) nebo dále dle parametrů solenoidového vysoce pulzního ventilu. Parametry solenoidového ventilu jsou určovány podle napájecího napětí ovládací elektromagnetické cívky (230V/50Hz, 24V/DC) a podle druhu prostředí ve kterém se bude aplikace pulzního ventilu nacházet. Varianta montážního přípravku je závislá na druhu sypkého materiálu (zda materiál vykazuje zvýšenou abrazi) a na technické provedení zásobníku. V závislosti na technickém provedení zásobníku lze nově provést montáž pulzního ventilu bez montážního pouzdra. Flexibilní přívodní hadice je určena dle typu použitého pulzního ventilu VPV-60 nebo VPV-40 (DN40 délky 1000mm nebo DN25 délky 800m).

Komplet pulzního ventilu: