Reference

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Kompletní dodávka systému pulzních ventilů typu VPV-40 na zásobník mletého vápence kotle K80 včetně montáže rozvodu tlakového vzduchu a elektroinstalace.

TERMIZO, a.s.

Servisní činnost - pulzní ventily na výsypkách EO.

ZVVZ Milevsko

Navázaní spolupráce při servisních činnostech.

ČEZ, a.s.

Servisní činnost - pulzní ventily na přesypech pasů Prunéřov 1.

VVV Most

Navázaní spolupráce při servisních činnostech.

Energie Holding, a.s.

Servisní činnost - pulzní ventily na zásobníku škváry.

Mondi Štětí, a.s.

Servisní činnost - pulzní ventily na uhelných zásobnících kotle K11.