Řešení toku sypkých materiálů

Systém vzduchových pulzních ventilů zajišťuje účinné řešení problémů s netekoucím sypkým materiálem v zásobních. Princip spočívá ve využití energie tlakového rázu vzduchu aplikovaného v krátkých impulsech. Přenos a správný směr energie tlakového vzduchu do technologie zásobníku zajišťuje vzduchový pulzní ventil. Energie tlakového vzduchu v okolí pulzního ventilu uvolňuje usazený skladovaný materiál od stěny zásobníku. Správné rozmístění a dostatečný počet pulzních ventilů zajišťuje uvolňování materiálu v celé výsypné časti zásobníku, uvolněný materiál poté volně padá do výsypného otvoru zásobníku kde odběr zajišťuje navazující technologie.

Systém pulzních ventilů se úspěšně využívá v mnoha aplikacích jako jsou zásobníky uhlí, popílku, vápna, kaolínů, písků a dalších materiálů které tvoří na vnějších stěnách zásobníků nálepy a zapříčiňují vzniku klenby. Další využití systém nachází v problematických dopravních cestách sypkých materiálů např.: v chemickém a potravinářském průmyslu.